ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อว.ม.อ. ส่งเสริม ผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่สากล หนุนเอกชน คว้ารางวัล
ภญ.ชญานิษฐ์ ชูแข และ ทพ.พีร์ ลี้วิบูลย์ศิลป์ บริษัท พีร์ชญาลี้ จำกัด ได้รับรางวัล "The Best Incubatee Award “ ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์น้ำมันหัวหอมสกัด ออซ-พี ภายใต้การบ่มเพาะวิสาหกิจ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานสัมมนาประจำปี Thai-BISPA Day 2023 หัวข้อ “Low-Carbon Economy” และ AIMs Summit หัวข้อ Fueling Innovation Excellence: TheHuman Factor ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA)สำหรับผลงานผลิตภัณฑ์น้ำมันหัวหอมสกัด Oz-P เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้นวัตกรรม โดยเทคนิค Microwave Extraction การสกัดด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อสกัดสารสำคัญในหัวหอม เช่น หอมแดง หอมแขก หัวหอม เรียกว่าสารสกัด Quercertin มีฤทธิ์ในการต้านและรักษาอาการภูมิแพ้ ลดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้น้ำมันหัวหอม Oz-P มีจุดเด่นตรงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ เด็กแรกเกิดสามารถใช้ได้ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นออร์แกนิกส์ ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกส์จาก Ecozert รวมถึงผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบัน Dermscan Asiaภญ.ชญานิษฐ์ ชูแข กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหัวหอม สำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านโรคหวัด ภูมิแพ้ และระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการที่ตนซึ่งเป็นเภสัชกร พบปัญหาว่าผู้ปกครองมักถามหายาแก้หวัดสำหรับคนไข้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ซึ่งการรับประทานยาแก้หวัดในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อเด็ก จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาด้านโรคหวัด ภูมิแพ้ และระบบทางเดินหายใจ ที่ลดการใช้ยาแต่ใช้ภูมิปัญญาของคนสมัยเก่าที่ใช้หอมแดงในการรักษาอาการหวัด จนกลายเป็นน้ำมันหัวหอมที่ชื่อแบรนด์ว่า Oz-P ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ขอบคุณศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ รวมถึงเชื่อมโยงการใช้บริการ จนทำให้ บริษัท พีร์ชญาลี้ จำกัด ประสบความสำเร็จ