ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย ม.อ. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 จากการประกาศโดย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก ในสาขาวิชาต่างๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 174 สาขาย่อยตามมาตรฐานการจัดหมวดหมู่ของ Science-Metrix การคัดเลือกและจัดอันดับนี้ประเมินจากการวิเคราะห์ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1960–2022

โดยแบ่งรายชื่อนักวิทยาศาสตร์และการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
  1. กลุ่มผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพสูงที่สุด (career-long citation impact) ตั้งแต่ปี 1996 ถึงสิ้นปี 2022
  2. กลุ่มผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2022 สูงที่สุด (citation impact during the single calendar year 2022)

สำหรับนักวิจัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับจำนวน 13 ท่าน ตามกลุ่มสาขาได้แก่

สาขา Sport, Leisure & Tourism ได้แก่
- Prideaux, Bruce

สาขา Biotechnology ได้แก่
- Prasertsan, Poonsuk
- Cheirsilp, Benjamas

สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry ได้แก่
- Panichayupakaranant, Pharkphoom
- Phongpaichit, Souwalak
- Rukachaisirikul, Vatcharin
- Tewtrakul, Supinya

สาขา Pharmacology & Pharmacy ได้แก่
- Srichana, Teerapol
- Boonme, Prapaporn

สาขา Food Science ได้แก่
- Bourtoom, Thawien

สาขา Plant Biology & Botany ได้แก่
- Ritchie, Raymond J.

สาขา Materials ได้แก่
- Suwanboon, Sumetha

สาขา Analytical Chemistry ได้แก่
- Jeerapan, Itthipon

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://elsevier.digitalcommonsdata.com