ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ คว้าอันดับใน 8 สาขา โดยTHE World University Rankings by Subject 2024
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับใน 8 สาขา โดยการประกาศผลจาก THE World University Rankings by Subject 2024 ได้แก่

Business and economics อันดับ 601 - 800

The clinical and health อันดับ 801 - 1000

The computer science อันดับ 801 - 1000

The education อันดับ 401 - 500

The engineering อันดับ 801 - 1000

The life sciences อันดับ 601 - 800

The physical sciences อันดับ 1001+

The social sciences อันดับ 601 – 800

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/prince-songkla-university