ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เยือน Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมฉลองครบรอบ 90 ปี พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ. พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เดินทางเยือน Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566     ในโอกาสเดินทางเยือนครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามใน Memorandum of Understanding (MoU) ระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับ Kunming Medical University โดยสองมหาวิทยาลัยเน้นย้ำ และให้ความสำคัญต่อการทำความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการแลกเปลี่ยนด้านวิจัยที่มากขึ้น โดยอธิการบดี ได้เน้นย้ำถึงการเป็นคู่ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (strategic partner) ของ Kunming Medical University และยินดีที่จะสนับสนุนการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกันมากขึ้น 
    รวมทั้ง อธิการบดี ยังได้เข้าร่วมงาน The 2nd President/Dean’s Forum of South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) และได้รายงานถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้กลุ่มพันธมิตร SSAMESA รวมถึงแผนการทำงานภายใต้กลุ่มพันธมิตร SSAMESA ในอนาคต