ข่าวชาวสงขลานครินทร์

Postgraduate School, Universitas Airlangga สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เยือน ม.อ. หารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ และรักษาการแทนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ. ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Postgraduate School, Universitas Airlangga (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อหารือความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรบูรณาการ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566

    นอกจากนี้ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 UNAIR ยังได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจในการทำธุรกิจและงานวิจัยในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ EILA 6 ชั้น 8 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่