ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Data Lake and Predictive Analytics) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Data Analyst) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Data Engineer) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Data Scientist) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท 

** ทั้งนี้ หากผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก อาจจะได้รับการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2566

อ่านรายละเอียดประกาศ https://kyl.psu.th/8Zg7E 

สมัครงานออนไลน์ https://resume.psu.ac.th 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7428-2107 (ในวันและเวลาราชการ)

ติดตามข่าวรับสมัครงานได้ที่ https://diis.psu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/PSUDIIS