ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี.pdf