ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำ กว่า 9,000 BTU/H พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ตัว และเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่ต่ำ กว่า 3,500 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำ กว่า 9,000 BTU/H พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง พัดลมดูดอากาศแบบติดกระจก ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ตัว และเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาดไม่ต่ำ กว่า 3,500 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน.pdf