ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและงานประกอบอาคารซ่อมบำรุงและบริการกลางวิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและงานประกอบอาคารซ่อมบำรุงและบริการกลางวิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศปรับปรุงห้องประชุมและงานประกอบ.pdf
  _เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องประชุมและงานประกอบ.pdf
  _ราคากลางปรับปรุงห้องประชุมและงานประกอบอาคารซ่อม สธ.pdf