ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่.pdf