ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานบริเวณอาคารงานสาธารณูปโภค
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานบริเวณอาคารงานสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวนก่อสร้างถนนและลานบริเวณอาคารงาน สธ..pdf
  _เอกสารประกวดก่อสร้างถนนและลานบริเวณอาคารงาน สธ..pdf
  _ราคากลางก่อสร้างถนนและลานบริเวณอาคารงาน สธ..pdf