ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการกีฬา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะ วัสดุกีฬา.pdf