ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ม.อ. (E-DOCs) คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19
    ผลงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Document System (E-DOCs) พัฒนาระบบโดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ภายใต้การสนับสนุนจากกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้าน Digital Government ในหมวด Public Sector and Government จากการประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023 โดย รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ได้มอบหมายให้ ผศ. ดร.ชิดชนก โชคสุชาติ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ด้านบริหาร บริการดิจิทัล และยุทธศาสตร์ข้อมูล พร้อมด้วย นางสาวดวงธิดา ชูมาลี นายวชิรวิชญ์ จิวานิจ นายจักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณ และนางสาวนภารัตน์ ห่อทอง ทีมพัฒนาระบบ เข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุม บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 66 ที่ผ่านมาทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ได้จัดโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023 ภายใต้แนวคิด “Empowering Lives through Innovative Technology” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานดีเด่นไทย จากผู้ประกอบการ หรือองค์กรของไทย ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน เรียนรู้ และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากล โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดรวมทั้งหมด 201 ผลงานขอบคุณภาพจาก : Thailand ICT Awards