ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัด โครงการ “Depression and Family System” เตรียมพร้อมแนวทางรับมือปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย งานวินัย สุขภาวะและพัฒนาอาชีพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดโครงการ Depression and Family System เพื่อเรียนรู้ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น ระบบครอบครัวกับปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นและมีแนวทางการดูแลและรับมือกับนักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมี ผศ. ชุติพร จิโรจน์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 66