ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้าอันดับ 6 ของประเทศไทย จากการประกาศของ THE World University Rankings 2024 Times Higher Education
    THE World University Rankings 2024 ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 6 ของมหาวิทยาลัยไทย ซึ่งในด้าน Teaching มีคะแนนอยู่ในอันดับ 5 ของประเทศ โดยในปีนี้มีอันดับอยู่ในช่วง 1201-1500 จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 1,799 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับทั่วโลก

    การจัดอันดับ World University Rankings ของ Times Higher Education (THE) พิจารณาจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ Teaching 29.5%, Research Environment 29%, Research Quality 30%, Industry 4%, International Outlook 7.5%

ผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากตัวชี้วัด 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. Teaching 29.5% คะแนนเฉลี่ย 13.4 % 
2. Research Environment 29% คะแนนเฉลี่ย 14.8 %
3. Research Quality 30% คะแนนเฉลี่ย 32.6 %
4. Industry 4% คะแนนเฉลี่ย 43.5 %
5. International Outlook 7.5% คะแนนเฉลี่ย 37.7 %

ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking