ข่าวชาวสงขลานครินทร์

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ในโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566
    พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล

สำหรับโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของการท่องเที่ยวในการยกระดับคุณภาพสินค้าทางการท่องเที่ยวของไทย (Beyond Standard) ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับที่เป็นผลดีต่อการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูผลงานที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสร้างการยอมรับใน Quality Symbolic ของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ขยายวงกว้างมากขึ้น

    นับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ตลอดระยะเวลา 15 ปี เรายังคงมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาด้านธรรมชาติวิทยา เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ และให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาของคาบสมุทรไทย แก่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป อีกทั้งเรายังเป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่เชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและสาธารณชนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทางธรรมชาติวิทยาอีกด้วย พร้อมยังมีกิจกรรมดี ๆ ที่จะมอบให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการและผู้ที่สนใจกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง