ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการซัก-อบผ้าอัตโนมัติ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการซัก-อบผ้าอัตโนมัติ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) รายละเอียดดังต่อไปนี้


  _ประกาศการให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการซัก-อบผ้าอัตโนมัติ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3).pdf