ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ทะเบียน นข 3061 สฏ จำนวน 1 คัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ทะเบียน นข 3061 สฏ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ทะเบียน นข 3061 สฏ จำนวน 1 คัน.pdf