ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทีมลูกพระบิดา คณะวิศวะฯ ม.อ. คว้า Top 10 แข่งขัน Formula SAE ประเทศญี่ปุ่น 2023
    นักศึกษาชุมนุมการออกแบบเเละวิศวกรรมยานยนต์ (Formula) ทีมลูกพระบิดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลอันดับ 10 จากการแข่งขัน Formula SAE ประเทศญี่ปุ่น 2023 จาก 69 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด เมื่อระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดย ทีมลูกพระบิดา (Lookprabida Formula Student) ได้คะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่ อันดับ 10 จาก 69 ทีม คือ top 10 โดยทีมที่ 1-9 เป็นทีมจากญี่ปุ่น 
รางวัลต่างๆ ที่ทีมลูกพระบิดา ได้รับรางวัล มีดังนี้ 

อันดับที่ 3 แข่งเร่งทางตรง (Acceleration)

อันดับที่ 7 แข่งขันสมรรถนะและความทนทานใน 20 รอบสนาม 

อันดับที่ 15 แข่งขันความเร็วตามแนวโค้งวงกลม (Skidpad)

รางวัลพิเศษที่ 2 ความสามารถในการเขียนและสื่อแบบทางวิศวกรรมของรถ

อันดับที่ 9 แข่งขันความเร็วใน 1 กิโลเมตรรอบสนามหลบสิ่งกีดขวาง (Autocross)

อันดับที่ 14 แข่งขันประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง (Efficiency)

อันดับ 21 การแข่งขันความรู้ด้านการออกแบบรถ (Design)

อันดับที่ 34 แข่งขันรายละเอียดการผลิตการประเมินต้นทุนและงบประมาณ (Cost and Manufacturing)

อันดับที่ 38 แข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ (Business Presentation)