ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าเหมาพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564-2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าเหมาพื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564-2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าเหมาพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ฯ.pdf