ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. ปัจฉิมนิเทศหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันฮาลาล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร บุคลากร และผู้เรียนในหลักสูตรเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 66ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2565ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวว่า หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 4 มีผู้สมัครทั้งหมด 29 ราย ใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอนเรียนประมาณ 3 เดือน คือภาคทฤษฎีจำนวน 2 เดือน ณ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และภาคปฏิบัติ จำนวน 1 เดือน ณ อาคารศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และได้สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 ราย

ภายในงานมีบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลกับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลไทย” โดย อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย การเสวนาเรื่อง “การพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลกับทักษะที่จำเป็นในการทำงานสู่อุตสาหกรรมอาหาร” โดย คุณสมชาย กุลคีรีรัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด และ ผู้แทนจากบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด การนำเสนอข้อมูลช่องทางในการทำงาน โดย ฝ่ายให้คำแนะนำและแนะแนวในการทำงาน ตลอดจนพิธีมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้เรียน และกล่าวแสดงความรู้สึก อีกด้วย