ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf