ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศภายในห้อง Co-Learning Space หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศภายในห้อง Co-Learning Space หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศภายในห้อง Co-Learning Space หอพักนักศึกษาอาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.pdf