ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด.pdf