ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทดูแบความสะอาดศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทดูแบความสะอาดศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริษัทดูแบความสะอาดศูนย์กีฬาและสุขภาพ.pdf