ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย.pdf
  _เอกสารประกวดราคาจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย.pdf
  _ราคากลางจ้างบริษัทเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย.pdf