ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลาง มอ.pdf
  _ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลาง มอ.pdf
  _ราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ส่วนกลาง มอ.pdf