ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะระบบรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะระบบรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะระบบรวมของ มอ.pdf
  _เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะระบบรวมของ มอ.pdf
  _ราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะระบบรวมของ มอ.pdf