ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ผ่านมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์อาสาสมัคร จัดงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 5 Youth Volunteer Forum พลังเยาวชนกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคม แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนผ่านการทำงานอาสาสมัคร ทั้งในเรื่องการจัดการงานอาสาสมัคร และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 66

    ผศ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมอาสาสมัครที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าเยาวชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ผ่านมา เยาวชนจากหลายโรงเรียนได้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกับทางศูนย์อาสาสมัครเพื่อเข้าไปหนุนเสริมการทำงานแก่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
    ศูนย์อาสาสมัคร ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย เห็นความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัครแก่เยาวชนผ่านการจัดกิจกรรมมหกรรมจิตอาสาภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง 4 ครั้ง และในปีนี้เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีของมหาวิทยาลัย จึงขยายแนวคิด ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ไปยังกลุ่มเยาวชน ให้เห็นความสำคัญของการทำงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมืออาชีพ