ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์ภาษารัสเซีย ส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรม มุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์ภาษารัสเซียในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยมี รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก Mr. Vladimir SOSNOV (วลาดีมีร์ วี. ซอสนอฟ) กงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

    ทั้งนี้ ศูนย์ภาษารัสเซียป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy (ASUHP) สหพันธรัฐรัสเซีย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ภาษารัสเซียเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาและส่งเสริมวัฒนธรรมรัสเซียให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา ซึ่งกำลังเปิดหลักสูตรนำร่องระยะสั้น ได้แก่ การสนทนาภาษารัสเซียขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน การสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว การอ่านและการเขียนภาษารัสเซียเบื้องต้น วัฒนธรรมรัสเซียซึ่งรวมถึงการแสดง เช่น การร้องเพลง และอาหาร เป็นต้น ให้แก่ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
    รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีศูนย์ภาษารัสเซีย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งศูนย์ภาษารัสเซียแห่งนี้เป็นมากกว่าสถานที่แห่งการเรียนรู้ ไม่เพียงแต่สอนไวยากรณ์และคำศัพท์ แต่ยังให้นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการได้ดื่มด่ำกับวรรณกรรม บทกวี ดนตรี และศิลปะรัสเซีย ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของการเรียนรู้ต่อไป