ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิลในระหว่างเดือนกันยายน – พฤษจิกายน 2566
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปิดประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิลในระหว่างเดือนกันยายน – พฤษจิกายน 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประมูลขายทอดตลาดวัสดุรีไซเคิลในระหว่างเดือนกันยายน – พฤษจิกายน 2566.pdf