ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 50,000 BTU/H พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 50,000 BTU/H พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 50,000 BTUH.pdf