ข่าวชาวสงขลานครินทร์

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศนย์แม่ข่ายฯ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
    พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศนย์แม่ข่ายฯ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เปิดรับสมัคร : 17 - 31 สิงหาคม 2566

ผู้สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.shorturl.asia/M5nyL 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 074-282783-4