ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวนปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3.pdf
  _เอกสารประกวดปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3.pdf
  _ราคากลางปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3.pdf