ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 9 รวม 5 ห้อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 9 รวม 5 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 9 รวม 5 ห้อง.pdf
  _เอกสารประกวดปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 9 รวม 5 ห้อง.pdf
  _ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตที่พักอาคาร 9 รวม 5 ห้อง.pdf