ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งบริการรับจัดเลี้ยงและห้องประชุม ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 ของอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งบริการรับจัดเลี้ยงและห้องประชุม ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 ของอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กรณีเช่าพื้นที่ฯ.pdf