ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามเขตที่พักและที่พักคนงาน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามเขตที่พักและที่พักคนงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวนป้อมยามเขตที่พักและที่พักคนงาน.pdf
  _เอกสารประกวดป้อมยามเขตที่พักและที่พักคนงาน.pdf
  _ราคากลางป้อมยามเขตที่พักและที่พักคนงาน.pdf