ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตที่พักบุคลากร
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาแฟลตที่พักอาคาร 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงหลังคาแฟลตที่พักอาคาร 11.pdf
  _ประกวดราคางานปรับปรุงหลังคาแฟลตที่พักอาคาร 11.pdf
  _ราคากลางงานปรับปรุงหลังคาแฟลตที่พักอาคาร 11.pdf