ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตที่พักบุคลากร
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตที่พักบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะ_ก่อสร้างซ่อมแซมสะพาน.pdf