ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและพื้นกันซึมดาดฟ้าอาคารสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและพื้นกันซึมดาดฟ้าอาคารสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและพื้นกันซึมดาดฟ้าอาคารสถานีวิทยุ มอ หาดใหญ่.pdf