ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นศ. คณะนิติศาสตร์ ม.อ. คว้ารางวัลชนะเลิศ เเข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในสัปดาห์วันรพี ประจำปี 2566
    นางสาวตรีรัตน์ หนูขวัญแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการเเข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี เนื่องในสัปดาห์วันรพี ประจำปี 2566 ในหัวข้อ : ความท้าทายของนักศึกษากฏหมายในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาในชีวิตวิถีใหม่ “รับโล่เกียรติยศจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรับทุนการศึกษาจากนายกองตรี ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 30,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง     ทั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมเเข่งขัน 19 มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมเเข่งขัน 36 คน จัดโดย สมาคมนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง