ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ลงนามร่วมกับ บริษัท Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd. นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการบริหารยาผ่านผิวหนัง
    วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Dr. Anjali Shijo ผู้จัดการอาวุโสบริษัท Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd., และคุณจุลินทิพย์ พุทธวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท E.C. NEXT Company Limited ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการวิจัยที่มุ่งผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางสุขภาพการแพทย์ ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือจะมุ่งเน้นการดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกันในเรื่อง การนำนวัตกรรม the PLGATM-based มาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการบริหารยาผ่านผิวหนังด้วยไมโครนีดเดิ้ล (microneedle) 
    โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม Dr. Ryo Niishiro ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์ ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ    นอกจากนี้ ยังมี รองศาสตราจารย์ นพ.พิทยพล ปีตธวัชชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทีมคณาจารย์ นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้แทนจาก Mitsui Chemicals Singapore R&D Centre Pte. Ltd. และบริษัท E.C. NEXT Company Limited ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย