ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ คว้าอันดับ 5 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Unirank
    เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank” ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ถึง 200 ประเทศ และสถาบันการศึกษาอีกกว่า 14,000 แห่ง ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย “Unirank” Top Universities in Thailand 2023 Thai University Ranking ประจำเดือนกรกฎาคม (July edition) โดยในปี 2023 มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank 

    จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 5 ของประเทศ
“Unirank” Top Universities in Thailand 2023 Thai University Ranking จัดอันดับเว็บไซต์ ด้วยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ ไพร์มอนท์, นิวเซาท์เวลส์, ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการกว่า 14,000 แห่งใน 200 ประเทศ เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงานผลการจัดอันดับ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ และเดือนกรกฎาคม เหมือนกับ Webometrics

ผลการจัดอันดับต่างๆ ได้อ้างอิงจากฐานข้อมูลที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้น ดังนี้
  • Majestic Referring Domains with a minimum Trust Flow (55%)
  • Similarweb Global Rank (35%)
  • Moz Domain Authority (5%)
  • Majestic Trust Flow (5%)
อ้างอิง : https://thaiedunews.net/unirank/?fbclid=IwAR0xrG8S_HwQImnSzOIjdXXvTuWKE2U92wYhTu2ObZJbqPZLIDtAyjaQlLg