ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ กรมศิลปากร และเครือข่าย จัดการแสดง “โขนพบโนรา” มรดกวัฒนธรรมบนวิถีสืบสานและสร้างสรรค์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 จัดการแสดง “โขนพบโนรา” มรดกวัฒนธรรมบนวิถีสืบสานและสร้างสรรค์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 กับการแสดงโขนกรมศิลปากร เรื่องรามเกียรติ์ ชุด พระจักรีปราบกลียุค โดย ผศ. ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 กับการแสดงโขนพบโนรา เรื่องรามเกียรติ์ ชุด รามมกุฎอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
    การแสดง “โขนพบโนรา” มรดกวัฒนธรรมบนวิถีสืบสานและสร้างสรรค์ ดังกล่าวได้รับเกียรติ กำกับการแสดงและแสดงนำโดย อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และนักแสดงทั้งโขนและมโนราห์ร่วมแสดงกว่า 200 ชีวิต รวมทั้งกิจกรรมเสวนาวิชาการระหว่างโขนและมโนราห์ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวาระสำคัญวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2566 ที่พระองค์ท่านทรงอุปถัมภ์เชิดชูและรักษาไว้ซึ่งนาฏศิลป์โขนให้เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ซึ่งต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงสืบสานพระราชเสาวนีย์ในบริบทนี้ด้วย โดยพระราชทานพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงโขน เพื่อสร้างมูลค่า (Value Added) ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้