ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศมุสลิม 10 ประเทศ (OIC) เยือน ม.อ.ปัตตานี เยี่ยมชมกิจกรรมภายใต้วงแหวนพหุวัฒนธรรมและศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนฯ
    คณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศมุสลิม 10 ประเทศ สมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC ประกอบด้วย H.E. Mr.Datuk Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย, H.E. Mr. Mohammad Husain Alfailakawi เอกอัครราชทูตคูเวต ประจำประเทศไทย, H.E. Mr. Issa Abdullah Jaber Al Alawi เอกอัครราชทูตโอมาน ประจำประเทศไทย, H.E. Mr. Moustapha Elkouny เอกอัครราชทูตอียิปต์ ประจำประเทศไทย, H.E. Mr. Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย, H.E. Ms. Serap Ersoy เอกอัครราชทูตตุรกี ประจำประเทศไทย, H.E.Mr. Abderrahim Rahhaly เอกอัครราชทูตโมร็อกโก ประจำประเทศไทย, H.E.Mr. Abdulrahman Alsuhaibani เอกอัครราชทูตซาอุดีอารเบีย ประจำประเทศไทย, Mr. Yasir Hussain อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย, Mr. Abdulla Mohammed A. A.Al-Kubaisi อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตกาตาร์ ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยการนำของนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 66
    ทั้งนี้ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร. เลขาธิการ ศอ.บต. นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภาร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานและภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี การบรรยายการดำเนินงานและภารกิจของคณะวิทยาการอิสลาม โดย ผศ. ดร.มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ คณบดีคณะวิทยาการอิสลาม และการบรรยายการดำเนินงานและภารกิจของสถาบันฮาลาล โดย ดร.ซูเฟียนา ซารีแซ อาจารย์ประจำสถาบันฮาลาล จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากชุมชนในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการ Pattani Heritage City วงแหวนพหุวัฒนธรรม และศูนย์ประสานงานการวิจัยแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการสปาฮาลาล สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นเดินทางไปยังชุมชนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมชมชุมชนย่านกือดาจีนอ 
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การมาเยือนของคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศมุสลิม 10 ประเทศ (OIC) โดยการนำของกระทรวงการต่างประเทศ นับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์อันดี อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติ คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสัมพันธ์ ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตั้งแต่อดีต เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิชาการ ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยเฉพาะกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่