ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งบ้านพักเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลังหอพักนักศึกษา 3-4 (อนุศาสก 5)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งบ้านพักเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลังหอพักนักศึกษา 3-4 (อนุศาสก 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งบ้านพักเจ้าหน้าที่.pdf