ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดสงขลา จัดมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน สร้างโอกาสการมีงานทำให้ประชาชน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566” โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน นายภูธราช มณีรัตน์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ รศ. ดรภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 66

    สำหรับงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “หางานที่ใช่ ได้อาชีพที่ชอบ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สร้างโอกาสการมีงานทำให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้อาชีพและทักษะที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล