ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญชวนให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งบริการรับจัดเลี้ยงและห้องประชุม ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 ของอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศขอเชิญชวนให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งบริการรับจัดเลี้ยงและห้องประชุม ณ บริเวณชั้น 1 และ 2 ของอาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศ จัดหาผู้เช่าพื้นที่ฯ.pdf