ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566
    ตามที่ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566: "การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทาย" National Health Impact Assessment Conference 2023: "HIA for Sustainable Future of Health : Opportunity and Challenge" ภายใต้หัวข้อ: "การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทาย" ("HIA for Sustainable Future of Health : Opportunity and Challenge") ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ ได้มีการขยายเวลาการเปิดรับบทคัดย่อ/บทความวิจัยถึง 31 กรกฎาคม 2566

ขยายเวลาวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนำเสนอผลงานถึง 31 กรกฎาคม 2566

เลื่อนเวลาแจ้งผลการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 6 สิงหาคม 2566

ขยายเวลาวันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับแก้ไขถึง 6 สิงหาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : Website: https://ppi.psu.ac.th/HIA-FORUM23