ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกขยะบริเวณอาคารแฟลตที่พัก 24 จำนวน 1 คอก (พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมโรงขยะเดิม 3 จุด)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกขยะบริเวณอาคารแฟลตที่พัก 24 จำนวน 1 คอก (พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมโรงขยะเดิม 3 จุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอกขยะบริเวณอาคารแฟลตที่พัก 24.pdf